Strona główna BIP
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. - Biuletyn Informacji Publicznej www.pksstaszow.com.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Informacje o podmiocie

Status prawny
Organizacja
Przedmiot działania
Organy Spółki
Majątek i struktura własnościowa
Udostępnianie informacji

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Status prawnyDo druku

Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu: PKS w Staszowie Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na podstawie:

  • notarialnego aktu przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Staszowie w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa,
  • Umowy Spółki,
  • Kodeksu Spółek Handlowych,
  • Regulaminu Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • innych obowiązujących przepisów prawa.

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Staszowie.
Przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Staszowie w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dokonano na podstawie:

  • ustawy z dnia 30 czerwca 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561, z póżn. zm.),
  • aktu notarialnego z dnia 21 stycznia 1999r. Rep. A Nr 1264/99.

Organem założycielskim Spółki jest Skarb Państwa, w imieniu którego działa Minister Skarbu Państwa.

Gmina Staszów jest właścicielem udziałów Spółki na mocy umowy nieodpłatnego przeniesienia praw z udziałów zawartej w dniu 14 marca 2012r. (numer aktu notarialnego: Rep. A Nr 3750/2012) pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Staszów.

Siedzibą Spółki jest miasto Staszów.

Spółka posiada osobowość prawną i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051198


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6150
Utworzył: Marta Dulińska, data utworzenia: 2003-09-09 11:05:43
Opublikował: Marta Dulińska, data publikacji: 2003-09-09 11:10:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. redaguje: mgr inż. Tomasz Urbanowicz
tel. (015) 8642665 do 67 w.333 fax. (015) 8642342
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl