Strona główna BIP
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. - Biuletyn Informacji Publicznej www.pksstaszow.com.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Informacje o podmiocie

Status prawny
Organizacja
Przedmiot działania
Organy Spółki
Majątek i struktura własnościowa
Udostępnianie informacji

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Przedmiot działaniaDo druku

Przedmiotem działania przedsiębiorstwa Spółki jest

 • transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski (49.31 Z)
 • działalność taksówek osobowych (49.32 Z)
 • pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39 Z)
 • transport drogowy towarów (49.41Z)
 • naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11Z)
 • naprawa i konserwacja maszyn (33.12Z)
 • naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14Z)
 • naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17 Z)
 • naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19 Z)
 • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11 Z)
 • zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12 Z)
 • obróbka i usuwanie innych odpadów niż niebezpieczne (38.21 Z)
 • przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22 Z)

 • demontaż wyrobów zużytych (38.31 Z)

 • odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32Z)

 • sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11 Z)

 • sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19 Z)

 • konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20Z)

 • sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31 Z)

 • sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (45.32 Z)

 • sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (45.40 Z)

 • sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11 Z)

 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19Z)

 • sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25 Z)

 • sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.26 Z)

 • sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29 Z)

 • sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30 Z)

 • sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41 Z)

 • sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42 Z)

 • sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52 Z)

 • sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.54 Z)

 • sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59 Z)

 • sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61 Z)

 • sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62 Z)

 • sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63 Z)

 • sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65 Z)

 • sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75 Z)

 • sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78 Z)

 • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91Z)

 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99 Z)

 • działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.42 Z)

 • magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10 B)

 • działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21 Z)

 • hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10 Z)

 • obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20 Z)

 • pozostałe zakwaterowanie (55.90 Z)

 • restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10 A)

 • pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29 Z)

 • pozostałe badania i analizy techniczne (71.20 B)

 • działalność agencji reklamowych (73.11Z)

 • wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11 Z)

 • wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodów z wyłączeniem motocykli (77.12 Z)

 • wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (77.39 Z)

 • działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00Z)


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4083
Utworzył: Marta Dulińska, data utworzenia: 2003-09-12 13:39:47
Opublikował: Marta Dulińska, data publikacji: 2003-09-12 14:05:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. redaguje: mgr inż. Tomasz Urbanowicz
tel. (015) 8642665 do 67 w.333 fax. (015) 8642342
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl