Strona główna BIP
Uzdrowisko Busko - Zdrój Spółka Akcyjna - Biuletyn Informacji Publicznej www.ubz.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Infromacje ogólne

Status Prawny
Organizacja
Przedmiot działalności
Majątek Spółki

 Organy Spółki

Zarząd Spółki
Rada Nadzorcza
Walne Zgromadzenie

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 

NAZWA: Uzdrowisko Busko - Zdrój Spółka Akcyjna

RODZAJ: Spółka Akcyjna

ADRES:
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
28-100 Busko Zdrój

NIP: 655-000-02-38
REGON: 000288165

KONTAKT:
Telefon 041 370 32 00
Fax 041 378 41 54
Adres e-maildyrekcja@ubz.pl

Prezes Zarządu:
Wojciech Legawiec
Telefon 041 370 32 25
Adres e-mailw.legawiec@ubz.pl

Spółka zarejestrowana jest
pod Nr KRS 0000055824
w Sądzie Rejonowym w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejstru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego 21.000.000,00 zł.

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Uzdrowisko Busko - Zdrój Spółka Akcyjna redaguje:
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl