Organizacja

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna działa na podstawie przepisów regulujących funkcjonowanie spółki akcyjnej zawartych w kodeksie spółek handlowych, przepisów ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, przepisów regulujących zasady funkcjonowania, opodatkowania i rachunkowości osób prawnych oraz innych ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Szczególną podstawą funkcjonowania „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna jest:

 

·         Statut Spółki,

·         Regulamin Rady Nadzorczej,

·         Regulamin Zarządu.

 

Zgodnie ze strukturą organizacyjną wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Spółki są piony, działy i równorzędne komórki organizacyjne. W strukturze funkcjonuje 5 pionów organizacyjnych:

-        Pion ds. Ekonomiczno-Finansowych,

-        Pion ds. Lecznictwa,

-        Pion ds. Inwestycji i Rozwoju,

-        Pion ds. Produkcji i Sprzedaży,

-        Pion ds. Operacyjnych.

 

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna w Busku-Zdroju - jako podmiot leczniczy wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod numerem księgi rejestrowej: 000000014745 i prowadzi n/w, utworzone przez siebie, zakłady lecznicze:

1)      Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej Rehabilitacji "Krystyna", ul. Gen. F. Rzewuskiego 3/5/7, 28-100 Busko-Zdrój,

2)      Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego w Busku-Zdroju, ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój,

3)      Przychodnia Uzdrowiskowa, ul. 1 Maja 14, 28-100 Busko-Zdrój,

4)      Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny „Górka” im. dr Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju, ul. dr Szymona Starkiewicza 1, 28-100 Busko-Zdrój,

5)      Specjalistyczna Przychodnia Ortopedyczno-Rehabilitacyjna Szpitala „Górka”                   w Busku-Zdroju, ul. dr Szymona Starkiewicza 1, 28-100 Busko-Zdrój.

 

 

W ramach prowadzonego podmiotu leczniczego „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna realizuje działalność leczniczą z rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (szpitalne i inne niż szpitalne) oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne:

a)      w czterech obiektach sanatoryjnych:

-        Sanatorium Uzdrowiskowe „Marconi”,

-        Sanatorium Uzdrowiskowe „Mikołaj”,

-        Sanatorium Uzdrowiskowe „Willa Zielona”,

-        Sanatorium Uzdrowiskowe „Oblęgorek”,

b)      w jednym szpitalu uzdrowiskowo-rehabilitacyjnym dla dorosłych – Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna”,

c)      w jednym specjalistycznym szpitalu - Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny „Górka” z oddziałami: ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci i dorosłych, rehabilitacyjnymi dla dzieci i dorosłych, szpitalnym oddziałem uzdrowiskowym dla dorosłych, okulistycznym dla dorosłych,

d)      w Przychodni Uzdrowiskowej,

e)      w ośmiu oddziałach zakładu przyrodoleczniczego.

 

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. jest również producentem „Buskowianki-Zdrój” - naturalnej wody mineralnej, średniozmineralizowanej, czerpanej z ujęcia „Nowy Nurek” w Busku-Zdroju. Produkcja, w opakowaniach szklanych oraz PET, odbywa się w Zakładzie Produkcji Zdrojowej „Buskowianka”.


Uzdrowisko Busko - Zdrój Spółka Akcyjna
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko Zdrój
www.ubz.pl