Przedmiot działalności

 Działalność Spółki obejmuje:

a)      działalność podstawową

-  lecznictwo uzdrowiskowe sanatoryjne dla dorosłych,

-  lecznictwo uzdrowiskowe szpitalne dla dorosłych,

-  lecznictwo szpitalne specjalistyczne dla dzieci,

-  lecznictwo uzdrowiskowe ambulatoryjne dla dorosłych i młodzieży.

b)     działalność pomocniczą

-  produkcja wody mineralnej „Buskowianka”,

-  prowadzenie Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego,

-  świadczenie usług konserwacyjno – remontowych na rzecz działalności podstawowej przez Zakład Obsługi Technicznej,

-  świadczenie usług transportowych przez Zakład Transportu Samochodowego na rzecz działalności podstawowej i pomocniczej,

-  świadczenie usług pralniczych na rzecz działalności podstawowej i pomocniczej oraz na zewnątrz.

 


Uzdrowisko Busko - Zdrój Spółka Akcyjna
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko Zdrój
www.ubz.pl