Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

1. Zbigniew Duda - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Marcin Perz - Sekretarz Rady Nadzorczej

3.Małgorzata Wiśniewska - Członek Rady Nadzorczej

4. Czesław Korczak- Członek Rady Nadzorczej

5. Michał Markowski - Członek Rady Nadzorczej

 

 

 

 

 

          

     

Uzdrowisko Busko - Zdrój Spółka Akcyjna
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko Zdrój
www.ubz.pl