Archiwalna wersja strony: Rada Nadzorcza

Uzdrowisko Busko - Zdrój Spółka Akcyjna - Rada Nadzorcza
Data archiwizowania: 2010-02-15 10:39:50
Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na kadencję trwającą 3 lata.

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

  1. Olgierd Generowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

  2. Elżbieta Jazgarska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

  3. Marcin Nurek - Sekretarz Rady Nadzorczej

  4. Beata Kołtun - Członek Rady Nadzorczej

  5. Renata Rutkowska-Mężyk - Członek Rady NadzorczejUzdrowisko Busko - Zdrój Spółka Akcyjna
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko Zdrój
www.ubz.pl