Archiwalna wersja strony: Zarząd Spółki

Uzdrowisko Busko - Zdrój Spółka Akcyjna - Zarząd Spółki
Data archiwizowania: 2010-07-21 11:31:59
Zarząd Spółki

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla innych organów należą do kompetencji Zarządu.

Zarząd Spółki składa się z 3 osób.

Prezes Zarządu - mgr inż. Tadeusz Oryniak

Członek Zarządu

Dyrektor ds Handlowych - mgr Piotr Kiełbowski

Członek Zarządu

Dyrektor ds Lecznictwa - lek. med. Elżbieta TrybuchUzdrowisko Busko - Zdrój Spółka Akcyjna
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko Zdrój
www.ubz.pl