Archiwalna wersja strony: Zarząd Spółki

Uzdrowisko Busko - Zdrój Spółka Akcyjna - Zarząd Spółki
Data archiwizowania: 2013-04-29 07:33:22
Zarząd Spółki

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla innych organów należą do kompetencji Zarządu.

Zarząd Spółki składa się z 4 osób.

Prezes Zarządu - Wojciech Legawiec

Członek Zarządu Dyrektor ds Lecznictwa - dr n. med. Justyna Śliwińska

Członek Zarządu Dyrektor ds Handlowych - Stanisław Czerwiec

Członek Zarządu - Józef MajUzdrowisko Busko - Zdrój Spółka Akcyjna
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko Zdrój
www.ubz.pl