Archiwalna wersja strony: Status Prawny

Uzdrowisko Busko - Zdrój Spółka Akcyjna - Status Prawny
Data archiwizowania: 2013-06-26 14:50:35
Status Prawny

Spółka „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. powstała z dniem 1 stycznia 1999 r. jako jednoosobowa Spółka Skarbu państwa w wyniku komercjalizacji Przedsiębiorstwa państwowego „Uzdrowisko Busko-Solec”.

W wyniku zwrotu właścicielom (w ramach reprywatyzacji) niepublicznego Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego w Solcu-Zdroju nastąpiła zmiana nazwy Spółki z „Uzdrowisko Busko-Solec” S.A. na „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.Uzdrowisko Busko - Zdrój Spółka Akcyjna
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko Zdrój
www.ubz.pl