Archiwalna wersja strony: Organizacja

Uzdrowisko Busko - Zdrój Spółka Akcyjna - Organizacja
Data archiwizowania: 2003-08-29 07:24:54
Organizacja

W strukturze organizacyjnej Spółki zostały wydzielone 4 główne piony podlegające bezpośrednio Prezesowi Zarządu, a mianowicie: Pion Prezesa Zarządu Spółki, Pion Lecznictwa, Pion Techniczny oraz Pion Głównego Księgowego – przedstawia to poniższy schemat.

 

Działalność podstawowa – Lecznictwo Uzdrowiskowe

Działalność podstawowa zorganizowana jest w dwóch Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej wyodrębnionych w strukturze Spółki:

-  Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego w Busku-Zdroju,

-  Specjalistyczny Szpital Kompleksowej Rehabilitacji i Ortopedii Dziecięcej „Górka” im. Dr Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju.

W ramach w/w niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej działa 6 obiektów sanatoryjnych, 3 obiekty szpitali uzdrowiskowych oraz 8 oddziałów zakładów przyrodoleczniczych.

Wymienione powyżej niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej udzielają świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego:

  • Stacjonarnie w szpitalach uzdrowiskowych i sanatoriach uzdrowiskowych dla dorosłych według profili i specjalności w poszczególnych oddziałach,
  • Stacjonarnie w Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji i Ortopedii Dziecięcej „Górka”, który posiada cztery oddziały ortopedyczno -rehabilitacyjne z podziałem wg kryterium wieku pacjentów i o takim samym profilu leczenia, blok operacyjny, przychodnię przyszpitalną, zakład balneologii i rehabilitacji,
  • Ambulatoryjnie w ramach przychodni uzdrowiskowej dla dorosłych w zakresie ortopedii dziecięcej na bazie Przychodni Neuro – Ortopedycznej (przyszpitalnej).

Zakłady udzielają także świadczeń zdrowotnych dla ludności miejscowej i okolic w zakresie badań diagnostycznych, w tym diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki RTG, diagnostyki densytometrycznej oraz kardiologicznej.Uzdrowisko Busko - Zdrój Spółka Akcyjna
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko Zdrój
www.ubz.pl