Archiwalna wersja strony: Rada Nadzorcza

Uzdrowisko Busko - Zdrój Spółka Akcyjna - Rada Nadzorcza
Data archiwizowania: 2019-02-01 13:48:31
Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 6 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na kadencję trwającą 3 lata.

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

1. Renata Rutkowska-Mężyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Marcin Nurek - Sekretarz Rady Nadzorczej

3. Zbigniew Duda - Członek Rady Nadzorczej

4. Robert Frey - Członek Rady Nadzorczej

5. Stanisław Grzesiak- Członek Rady Nadzorczej

6. Marcin Perz- Członek Rady Nadzorczej  

 

 

 

 

          

     


Uzdrowisko Busko - Zdrój Spółka Akcyjna
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko Zdrój
www.ubz.pl