Archiwalna wersja strony: Rada Nadzorcza

Uzdrowisko Busko - Zdrój Spółka Akcyjna - Rada Nadzorcza
Data archiwizowania: 2021-12-09 11:39:58
Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 6 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na kadencję trwającą 3 lata.

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

1 Robert Frey - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Zbigniew Duda - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Marcin Perz- Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Stanisław Grzesiak- Członek Rady Nadzorczej 

5. Renata Rutkowska-Mężyk - Członek Rady Nadzorczej

6. Marcin Nurek - Członek Rady Nadzorczej

 

 

 

 

 

          

     


Uzdrowisko Busko - Zdrój Spółka Akcyjna
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko Zdrój
www.ubz.pl