Przedmiot działalnościDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2003-08-29 07:17:23

 Działalność Spółki obejmuje:

a)      działalność podstawową

-  lecznictwo uzdrowiskowe sanatoryjne dla dorosłych,

-  lecznictwo uzdrowiskowe szpitalne dla dorosłych,

-  lecznictwo szpitalne specjalistyczne dla dzieci,

-  lecznictwo uzdrowiskowe dla dorosłych i młodzieży.

b)     działalność pomocniczą

-  produkcja wody mineralnej „Buskowianka”,

-  prowadzenie Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego,

-  świadczenie usług konserwacyjno – remontowych na rzecz działalności podstawowej przez Zakład Obsługi Technicznej,

-  świadczenie usług transportowych przez Zakład Transportu Samochodowego na rzecz działalności podstawowej i pomocniczej,

-  świadczenie usług pralniczych na rzecz działalności podstawowej i pomocniczej oraz na zewnątrz.

 Powrót