Zarząd SpółkiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2006-12-18 11:48:35

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla innych organów należą do kompetencji Zarządu. Zarząd Spółki składa się z 3 osób.

            Prezes Zarządu                mgr inż. Tadeusz Oryniak

            Członek Zarządu
            Dyrektor ds Lecznictwa    -  lek. med. Elżbieta Trybuch

           Powrót