Zarząd SpółkiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-03-26 09:52:14

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla innych organów należą do kompetencji Zarządu. Zarząd Spółki składa się z 3 osób.

            Prezes Zarządu                 mgr inż. Tadeusz Oryniak

            Członek Zarządu
            Dyrektor ds Lecznictwa    -  lek. med. Elżbieta Trybuch

            Członek Zarządu

            Dyrektor ds Handlowych  -  mgr Piotr KiełbowskiPowrót