Zarząd SpółkiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-05-08 14:13:34

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla innych organów należą do kompetencji Zarządu.

 

Zarząd Spółki składa się z 3 osób.

            Prezes Zarządu                 mgr inż. Tadeusz Oryniak

            Członek Zarządu
            Dyrektor ds Lecznictwa    -  lek. med. Marek Bogusławski

            Członek Zarządu

            Dyrektor ds Handlowych  -  mgr Piotr KiełbowskiPowrót