Zarząd SpółkiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-05-08 14:23:31

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla innych organów należą do kompetencji Zarządu.

Zarząd Spółki składa się z 2 osób.

Prezes Zarządu - mgr inż. Tadeusz Oryniak

Członek Zarządu

Dyrektor ds Handlowych - mgr Piotr KiełbowskiPowrót