Zarząd SpółkiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2010-07-21 11:31:59

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla innych organów należą do kompetencji Zarządu.

Zarząd Spółki składa się z 3 osób.

Prezes Zarządu - mgr inż. Tadeusz Oryniak

Członek Zarządu

Dyrektor ds Handlowych - mgr Piotr Kiełbowski

Członek Zarządu

Dyrektor ds Lecznictwa - lek. med. Elżbieta TrybuchPowrót