Zarząd SpółkiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2013-04-29 07:56:59

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla innych organów należą do kompetencji Zarządu.

Zarząd Spółki składa się z 4 osób.

Prezes Zarządu - Wojciech Legawiec

Członek Zarządu Dyrektor ds. Lecznictwa - dr n. med. Justyna Śliwińska

Członek Zarządu Dyrektor ds. Handlowych -

Członek Zarządu - Józef MajPowrót