Zarząd SpółkiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2013-06-26 11:52:59

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla innych organów należą do kompetencji Zarządu.

Zarząd Spółki składa się z 3 osób.

Prezes Zarządu - Wojciech LegawiecPowrót