Zarząd SpółkiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2019-02-13 10:58:03

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla innych organów należą do kompetencji Zarządu.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

Prezes Zarządu - Wojciech LegawiecPowrót