Zarząd SpółkiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-05-05 07:18:06

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla innych organów należą do kompetencji Zarządu.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

 Członek Rady Nadzorczej

delegowany do  wykonywania czynności

    Prezesa Zarządu

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.

 

Stanisław GrzesiakPowrót