Zarząd SpółkiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2022-07-06 15:06:57

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla innych organów należą do kompetencji Zarządu.


„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.

 

dr Robert Frey - Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Stanisław Grzesiak - Członek Zarządu

Magdalena Konieczna-Różycka - Członek ZarząduPowrót