Zarząd SpółkiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2004-09-21 08:25:07

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla innych organów należą do kompetencji Zarządu.

Zarząd Spółki składa się z 3 osób powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. Obecnie w skład Zarządu wchodzą:

            Prezes Zarządu   -                       mgr inż. Tadeusz Oryniak

            V-ce Prezes ds. technicznych -  inż. Stanisław Czerwiec

            V-ce Prezes ds. lecznictwa -          lek. med. Zygmunt NowakPowrót