Zarząd SpółkiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2004-09-21 08:31:37

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla innych organów należą do kompetencji Zarządu.

Zarząd Spółki składa się z 3 osób powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. Obecnie w skład Zarządu wchodzą:

            Prezes Zarządu                                         mgr inż. Tadeusz Oryniak

            Członek Zarządu Dyrektor ds Lecznictw    -  lek. med. Elżbieta Trybuch

            Członek Zarządu Dyrektor ds Handlowych - mgr Bartosz WieczorekPowrót