Zarząd SpółkiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2004-09-21 08:32:50

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla innych organów należą do kompetencji Zarządu.

Zarząd Spółki składa się z 3 osób.

            Prezes Zarządu                mgr inż. Tadeusz Oryniak

            Członek Zarządu
            Dyrektor ds Lecznictw    -  lek. med. Elżbieta Trybuch

            Członek Zarządu
            Dyrektor ds Handlowych - mgr Bartosz WieczorekPowrót