Rada NadzorczaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2006-04-27 10:14:19

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na kadencję trwającą 3 lata.

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

 

  1. Teresa Rogulska        - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  2. Michał Słoniewski      - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  3. Halina Wielogórska    - Sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Michał Kadziński       - Członek Rady Nadzorczej 
  5. Marian Mastaliński     - Członek Rady Nadzorczej

 Powrót