Rada NadzorczaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-08-29 14:32:23

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na kadencję trwającą 3 lata.

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

  1. Olgierd Generowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

  2. Tomasz Sadłocha - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  3. Marian Mastaliński - Sekretarz Rady Nadzorczej

  4. Bogdan Drechna - Członek Rady Nadzorczej

  5. Bolesław Długosz - Członek Rady NadzorczejPowrót