Rada NadzorczaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-07-16 07:20:33

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na kadencję trwającą 3 lata.

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

  1. Barbara Łasak-Jarszak - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  2. Władysław Limont - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  3. Marcin Nurek - Sekretarz Rady Nadzorczej

  4. Elżbieta Jazgarska - Członek Rady Nadzorczej

  5. Renata Rutkowska-Mężyk - Członek Rady NadzorczejPowrót