Rada NadzorczaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2003-08-29 07:22:24

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na kadencję trwającą 3 lata.

Dotychczasowa Rada Nadzorcza składała się z następujących osób:

1.       Teresa Rogulska

2.       Michał Słoniewski

3.       Elżbieta Trybuch

4.       Barbara Włodarczyk

5.       Ryszard Czabała                                 

Obecnie powołana Rada składa się z n/w osób, trzeba jednakże zwrócić uwagę na fakt, że jeszcze się nie ukonstytuowała:

  1. Teresa Rogulska
  2. Michał Słoniewski
  3. Michał Kadziński
  4. Marian Mastaliński
  5. Halina Wielogórska


Powrót