Rada NadzorczaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-06-16 10:11:46

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na kadencję trwającą 3 lata.

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

  1. Bernard Antos- Przewodniczący Rady Nadzorczej

  2. Leszek Wójtowicz- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  3. Marcin Nurek - Sekretarz Rady Nadzorczej

  4. Bolesław Długosz- Członek Rady Nadzorczej

  5. Renata Rutkowska-Mężyk - Członek Rady Nadzorczej



Powrót