Rada NadzorczaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2003-08-29 13:16:31

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na kadencję trwającą 3 lata.

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

  1. Teresa Rogulska
  2. Michał Słoniewski
  3. Michał Kadziński
  4. Marian Mastaliński
  5. Halina Wielogórska


Powrót