Rada NadzorczaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-12-09 11:43:50

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 6 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na kadencję trwającą 3 lata.

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

1 Robert Frey - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Zbigniew Duda - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Marcin Perz- Sekretarz Rady Nadzorczej

4.Małgorzata Wiśniewska - Członek Rady Nadzorczej

5. Czesław Korczak - Członek Rady Nadzorczej

 

 

 

 

 

          

     


Powrót