Rada NadzorczaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2023-02-06 10:50:18

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

1 Robert Frey - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Zbigniew Duda - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Marcin Perz- Sekretarz Rady Nadzorczej

4.Małgorzata Wiśniewska - Członek Rady Nadzorczej

5. Czesław Korczak - Członek Rady Nadzorczej

 

 

 

 

 

          

     


Powrót