Walne ZgromadzenieDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2013-06-26 14:49:11

Z uwagi na fakt, że „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. jest jednoosobową Spółką Skarbu Państwa i 100 % akcji Spółki należy do Skarbu Państwa uprawnienia Walnego Zgromadzenia wykonuje upoważniony przedstawiciel Skarbu Państwa.Powrót