Archiwalne wersje:

Nadbudowa, przebudowa budynku Sanatorium „Oblęgorek” wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pokoje pobytowe oraz rozbudowa budynku o szyb windowy

Data archiwizowaniaTytuł

Powrót