Archiwum przetargów

Opublikowany:
Wygasł: 2020-09-29

Opublikowany:
Wygasł: 2020-08-09

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA TRANSPORT NA POTRZEBY DZIAŁU SPRZEDAŻY

Opublikowany:
Wygasł: 2020-09-30

DOSTAWA ZAKRYWEK ALUMINIOWYCH 28 X 15,4 DLA POTRZEB ZAKŁADU PRODUKCJI ZDROJOWEJ

Opublikowany:
Wygasł: 2020-09-30

DOSTAWA DWÓCH ZESTAWÓW ANALIZATORÓW SKŁADU I MASY CIAŁA W ZWIĄZKU Z REALIZOWANYMI PRZEZ "UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ" S.A. PROJEKTAMI: - "REGIONALNY PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA I WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2" - "REGIONALNY PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA I WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 -ZIT"

Opublikowany:
Wygasł: 2020-09-30

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W RAMACH REALIZOWANEGO PRZEZ „UZDROWISKO BUSKO ZDRÓJ” S.A. REGIONALNEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA I WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2

Opublikowany:
Wygasł: 2020-08-30

Pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ,,Realizacja projektu INPlaMed WŚ – informatyzacja Placówek Medycznych Działanie 7.1 RPO WŚ na lata 2014-2020 – Sieć LAN”

Opublikowany:
Wygasł: 2020-08-30

Wykonanie wewnętrznej instalacji sieci LAN w ramach zadania pn.: „Realizacja projektu INPlaMED WŚ – Informatyzacja Placówek Medycznych Działanie 7.1 RPO WŚ na lata 2014-2020 – Sieć LAN”

Opublikowany:
Wygasł: 2020-09-10

DOSTAWA MIĘSA

Opublikowany:
Wygasł: 2020-08-30

„Realizacja projektu InPlaMed WŚ- Informatyzacja Placówek Medycznych Działanie 7.1 RPO WŚ na lata 2014-2020. Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części wiaty magazynowej – borowiny na serwerownię na działce o nr 125/3” - adaptacja pomieszczenia w budynku Zakładu Przyrodoleczniczego Oddział IV „Kąpiele Borowinowe” na Serwerownię.

Opublikowany:
Wygasł: 2020-08-30

TRZECI PRZETARG NA DOSTAWĘ LEKÓW, ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH I PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Opublikowany:
Wygasł: 2020-09-10

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW

Opublikowany:
Wygasł: 2020-07-31

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA IDENTYFIKACJI GRUP RYZYKA ZACHOROWALNOŚCI NA CUKRZYCĘ TYPU 2 WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W WIEKU 45-64 LATA

Opublikowany:
Wygasł: 2020-10-31

DOSTAWA I WDROŻENIE INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ I SIECIOWEJ ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (SSI)

Opublikowany:
Wygasł: 2020-11-30

ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO „KRYSTYNA” SŁUŻĄCA OPTYMALIZACJI PROCESU TERAPEUTYCZNO-LECZNICZEGO W CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA

Opublikowany:
Wygasł: 2020-07-30

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PREFORM PET NA POTRZEBY DZIAŁU PRODUKCJI

Opublikowany:
Wygasł: 0000-00-00

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PREFORM PET

Opublikowany:
Wygasł: 2020-06-22

Przetarg nieograniczony pn.: rozbudowa szpitala uzdrowiskowego "Krystyna" służaca optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu krążenia

Opublikowany:
Wygasł: 2020-07-30

Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia na świadczenie usług transportu zewnętrznego na potrzeby Działu Sprzedaży

Opublikowany:
Wygasł: 2020-06-10

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NA DOSTAWĘ PREFORM PET NA POTRZEBY DZIAŁU PRODUKCJI.

Opublikowany:
Wygasł: 0000-00-00

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PREFORM PET NA POTRZEBY DZIAŁU PRODUKCJI


znalezionych: 787 na 40 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>