Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Karolina Karcz-Wasilewska
2022-02-14 12:09:11
Karolina Karcz-Wasilewska
2022-02-14 12:07:29
Modyfikacja treści przetargu Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów (Strona nie istnieje)
Karolina Karcz-Wasilewska
2022-02-14 12:08:46
Karolina Karcz-Wasilewska
2022-02-14 12:08:46
Dodanie pliku OGLOSZENIE_O_SPRZEDAZY_POJAZDOW_2022.pdf do strony Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów (Strona nie istnieje)
Marta Podsiadło
2022-02-04 15:15:55
Marta Podsiadło
2022-02-04 15:15:45
Modyfikacja treści przetargu Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Realizacja projektu InPlaMed WŚ – Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego. Działanie 7. (Strona nie istnieje)
Marta Podsiadło
2022-02-04 15:14:44
Marta Podsiadło
2022-02-04 15:14:44
Dodanie pliku INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_PELNIENIE_NADZORU_SERWEROWNIA.pdf do strony Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Realizacja projektu InPlaMed WŚ – Informatyzacja Placó (Strona nie istnieje)
Marta Podsiadło
2022-02-04 15:12:59
Marta Podsiadło
2022-02-04 15:12:59
Usunięcie pliku INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_PEŁNIENIE_NADZORU_SERWEROWNIA.pdf ze strony Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Realizacja projektu InPlaMed WŚ – Informatyzacja Pla (Strona nie istnieje)
Marta Podsiadło
2022-02-04 15:11:55
Marta Podsiadło
2022-02-04 15:07:09
Modyfikacja treści przetargu Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Realizacja projektu InPlaMed WŚ – Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego. Działanie 7. (Strona nie istnieje)
Marta Podsiadło
2022-02-04 15:10:49
Marta Podsiadło
2022-02-04 15:10:49
Dodanie pliku INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_PEŁNIENIE_NADZORU_SERWEROWNIA.pdf do strony Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Realizacja projektu InPlaMed WŚ – Informatyzacja Placó (Strona nie istnieje)
Paweł Miszczyk
2022-01-19 11:15:40
Paweł Miszczyk
2022-01-19 11:14:40
Modyfikacja treści przetargu Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych artykułów spożywczych według ilości i asortymentu określonych w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. Zamówienie r (Strona nie istnieje)
Karolina Karcz-Wasilewska
2021-12-10 08:43:32
Karolina Karcz-Wasilewska
2021-12-10 08:43:27
Modyfikacja treści przetargu Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie zabezpieczeń p.poż. w Sanatorium "Marconi" (Strona nie istnieje)
Karolina Karcz-Wasilewska
2021-12-09 12:42:48
Karolina Karcz-Wasilewska
2021-12-09 12:40:41
Modyfikacja treści przetargu Drugie postępowanie na usługę medyczną w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej oraz prowadzenia banku krwi (Strona nie istnieje)
Karolina Karcz-Wasilewska
2021-12-09 11:43:50
Karolina Karcz-Wasilewska
2021-12-09 11:43:43
Modyfikacja treści strony Rada Nadzorcza
Karolina Karcz-Wasilewska
2021-12-09 11:39:58
Karolina Karcz-Wasilewska
2021-12-09 11:39:50
Modyfikacja treści strony Rada Nadzorcza
Karolina Karcz-Wasilewska
2021-12-09 10:22:41
Karolina Karcz-Wasilewska
2021-12-09 10:22:35
Modyfikacja treści przetargu ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH Z OBIEKTÓW "UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ" S.A. (Strona nie istnieje)
Karolina Karcz-Wasilewska
2021-12-07 11:25:12
Karolina Karcz-Wasilewska
2021-12-07 11:25:07
Modyfikacja treści przetargu DRUGIE POSTĘPOWANIE NA ODBIÓR I TRANSPORT DO MIEJSCA UNIESZKODLIWIANIA KOMUNALNYCH ODPADÓW Z OBIEKTÓW "UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ" S.A. (Strona nie istnieje)
Karolina Karcz-Wasilewska
2021-11-30 14:57:28
Karolina Karcz-Wasilewska
2021-11-30 14:57:13
Modyfikacja treści przetargu DOSTAWA WĘDLIN (Strona nie istnieje)
Karolina Karcz-Wasilewska
2021-11-19 14:26:07
Karolina Karcz-Wasilewska
2021-11-19 14:23:33
Modyfikacja treści przetargu Przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2021 i 2022 oraz sporządzenie sprawozdań z badań (Strona nie istnieje)
Karolina Karcz-Wasilewska
2021-11-19 14:24:52
Karolina Karcz-Wasilewska
2021-11-19 14:24:52
Dodanie pliku ZALACZNIK_DO_ZAPROSZENIA_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_WERSJA_EDYTOWALNA.doc do strony Przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2021 i 2022 oraz sporządzenie sprawozdań z badań (Strona nie istnieje)
Karolina Karcz-Wasilewska
2021-11-19 14:24:31
Karolina Karcz-Wasilewska
2021-11-19 14:24:31
Dodanie pliku ZALACZNIK_DO_ZAPROSZENIA_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE.pdf do strony Przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2021 i 2022 oraz sporządzenie sprawozdań z badań (Strona nie istnieje)
Karolina Karcz-Wasilewska
2021-11-19 14:24:06
Karolina Karcz-Wasilewska
2021-11-19 14:24:06
Dodanie pliku ZAPROSZENIE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE.pdf do strony Przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2021 i 2022 oraz sporządzenie sprawozdań z badań (Strona nie istnieje)
Karolina Karcz-Wasilewska
2021-11-08 10:07:48
Karolina Karcz-Wasilewska
2021-11-08 10:07:41
Modyfikacja treści strony Zarząd Spółki
znalezionych: 4946 na 248 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>