Archiwum przetargów

Opublikowany:
Wygasł: 2020-02-23

USŁUGA CATERINGU NA POTRZEBY KURSÓW/ SZKOLEŃ KADRY MEDYCZNEJ W PROJEKCIE: "KOMPLEKSOWA REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO" WSPÓŁFINANSOWANEGO Z REGIONALENGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

Opublikowany:
Wygasł: 2020-02-28

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU PRZY REALIZACJI ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO "KRYSTYNA" SŁUŻĄCA OPTYMALIZACJI PROCESU TERAPEUTYCZNO - LECZNICZEGO W CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA"

Opublikowany:
Wygasł: 2020-02-03

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA KAMPANII INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Opublikowany:
Wygasł: 2020-02-20

DOSTAWA ZAMKNIĘĆ KORONOWYCH NA POTRZEBY ZAKŁADU PRODUKCJI ZDROJOWEJ

Opublikowany:
Wygasł: 2020-02-03

USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKTACH ZAMAWIAJĄCEGO

Opublikowany:
Wygasł: 2020-01-30

USŁUGA WYKONANIA PRZEGLĄDÓW I PRÓB SZCZELNOŚCI URZĄDZEŃ I WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH ZGODNIE Z ART. 62 UST. 1 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 07.07.1994 R. PRAWO BUDOWLANE W OBIEKTACH SPÓŁKI W ROKU 2020

Opublikowany:
Wygasł: 2020-02-03

DOSTAWA NICI CHIRURGICZNYCH I WOSKU KOSTNEGO

Opublikowany:
Wygasł: 2020-01-06

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ KURSU/SZKOLENIA KADRY MEDYCZNEJ WRAZ Z NAWIĄZANIEM WSPÓŁPRACY Z 200 EDUKATORAMI W PROJEKCIE PN: "KOMPLEKSOWA REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO" - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

Opublikowany:
Wygasł: 2020-01-17

USŁUGA WYKONANIA PRZEGLĄDÓW STANU TECHNICZNEGO I DROŻNOŚCI KANAŁÓW SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH W KOTŁOWNIACH I PUNKTACH ŻYWIENIA ORAZ OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W POMIESZCZENIACH: HOTELOWYCH, SANITARNYCH I ZABIEGOWYCH W OBIEKTACH SPÓŁKI W ROKU 2020

Opublikowany:
Wygasł: 2020-01-13

DRUGI PRZETARG NA DOSTAWĘ PRZETWORÓW Z WARZYW, OWOCÓW, GRZYBÓW I RYB

Opublikowany:
Wygasł: 2020-01-30

USŁUGA MEDYCZNA W ZAKRESIE BADAŃ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ORAZ PROWADZENIA BANKU KRWI

Opublikowany:
Wygasł: 2020-11-30

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. informuje, iż przeznaczyła do sprzedaży pojazdy stanowiące własność Spółki. Szczegółowe informacje oraz dane techniczne pojazdów w załączeniu.

Opublikowany:
Wygasł: 2020-02-28

DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA DO INDUKCYJNEJ STYMULACJI NA POTRZEBY ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO

Opublikowany:
Wygasł: 0000-00-00

DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA DO INDUKCYJNEJ STYMULACJI NA POTRZEBY ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO

Opublikowany:
Wygasł: 2019-12-25

DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO PROPAN BUTAN

Opublikowany:
Wygasł: 2020-01-31

POSTĘPOWANIE NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ PAPIERU DO DRUKOWANIA

Opublikowany:
Wygasł: 2020-02-28

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROZBUDOWĘ SZPITALA UZDROWISKOWEGO "KRYSTYNA" SŁUŻĄCY OPTYMALIZACJI PROCESU TERAPEUTYCZNO - LECZNICZEGO W CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA

Opublikowany:
Wygasł: 2019-11-30

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁKI

Opublikowany:
Wygasł: 2019-12-13

KOMPLEKSOWA USŁUGA PRZEPROWADZENIA KAMPANII INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚROKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Opublikowany:
Wygasł: 2019-12-10

DRUGI PRZETARG NA DOSTAWĘ OBŁOŻEŃ POLA OPERACYJNEGO


znalezionych: 850 na 43 stronach
<<< poprzednia -   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   - następna >>>