Archiwum przetargów

Opublikowany:
Wygasł: 2020-10-20

PRZETARG NA DOSTAWĘ WĘDLIN- WYNIKI POSTĘPOWANIA

Opublikowany:
Wygasł: 2020-11-22

DRUGI PRZETARG NA DOSTAWĘ ZAKRYWEK ALUMINIOWYCH 28 X 15,4 DLA POTRZEB ZAKŁADU PRODUKCJI ZDROJOWEJ

Opublikowany:
Wygasł: 2020-11-10

Przetrag nieograniczony na udzielenie zamówienia na dostawę preform PCO 1881 na butelki PET o pojemności 0,5l oraz 1,5l dla potrzeb Zakładu Produkcji Zdrojowej Zamawiającego

Opublikowany:
Wygasł: 2020-11-30

DOSTAWA DWÓCH ZESTAWÓW ANALIZATORÓW SKŁADU I MASY CIAŁA W ZWIĄZKU Z REALIZOWANYMI PRZEZ "UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ" S.A. PROJEKTAMI: -"REGIONALNY PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA I WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2" -"REGIONALNY PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA I WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 -ZIT"

Opublikowany:
Wygasł: 2020-11-30

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W RAMACH REALIZOWANEGO PRZEZ „UZDROWISKO BUSKO ZDRÓJ” S.A. REGIONALNEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA I WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2

Opublikowany:
Wygasł: 2020-10-20

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług transportu zewnętrznego na potrzeby Działu Sprzedaży

Opublikowany:
Wygasł: 0000-00-00

Opublikowany:
Wygasł: 2020-10-10

DOSTAWA WĘDLIN

Opublikowany:
Wygasł: 2020-09-07

DRUGI PRZETARG NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKTACH ZAMAWIAJĄCEGO C.D.

Opublikowany:
Wygasł: 2020-09-20

Wykonanie usługi rocznego i półrocznego przeglądu technicznego obiektów należących do Spółki

Opublikowany:
Wygasł: 2020-09-29

PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA IMPLANTÓW, ENDOPROTEZ I MATERIAŁÓW DO PROCEDUR ORTOPEDYCZNYCH

Opublikowany:
Wygasł: 2020-09-29

Opublikowany:
Wygasł: 2020-08-09

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA TRANSPORT NA POTRZEBY DZIAŁU SPRZEDAŻY

Opublikowany:
Wygasł: 2020-09-30

DOSTAWA ZAKRYWEK ALUMINIOWYCH 28 X 15,4 DLA POTRZEB ZAKŁADU PRODUKCJI ZDROJOWEJ

Opublikowany:
Wygasł: 2020-09-30

DOSTAWA DWÓCH ZESTAWÓW ANALIZATORÓW SKŁADU I MASY CIAŁA W ZWIĄZKU Z REALIZOWANYMI PRZEZ "UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ" S.A. PROJEKTAMI: - "REGIONALNY PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA I WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2" - "REGIONALNY PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA I WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2 -ZIT"

Opublikowany:
Wygasł: 2020-09-30

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W RAMACH REALIZOWANEGO PRZEZ „UZDROWISKO BUSKO ZDRÓJ” S.A. REGIONALNEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA I WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2

Opublikowany:
Wygasł: 2020-08-30

Pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ,,Realizacja projektu INPlaMed WŚ – informatyzacja Placówek Medycznych Działanie 7.1 RPO WŚ na lata 2014-2020 – Sieć LAN”

Opublikowany:
Wygasł: 2020-08-30

Wykonanie wewnętrznej instalacji sieci LAN w ramach zadania pn.: „Realizacja projektu INPlaMED WŚ – Informatyzacja Placówek Medycznych Działanie 7.1 RPO WŚ na lata 2014-2020 – Sieć LAN”

Opublikowany:
Wygasł: 2020-09-10

DOSTAWA MIĘSA

Opublikowany:
Wygasł: 2020-08-30

„Realizacja projektu InPlaMed WŚ- Informatyzacja Placówek Medycznych Działanie 7.1 RPO WŚ na lata 2014-2020. Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części wiaty magazynowej – borowiny na serwerownię na działce o nr 125/3” - adaptacja pomieszczenia w budynku Zakładu Przyrodoleczniczego Oddział IV „Kąpiele Borowinowe” na Serwerownię.


znalezionych: 838 na 42 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>