Archiwum przetargów

Opublikowany:
Wygasł: 0000-00-00

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów

Opublikowany:
Wygasł: 2022-06-11

KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO

Opublikowany:
Wygasł: 2022-03-11

Dostawa produktów zbożowych i makaronu.

Opublikowany:
Wygasł: 2022-03-11

Dostawa przypraw i różnych produktów spożywczych

Opublikowany:
Wygasł: 0000-00-00

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa przypraw i różnych produktów spożywczych na potrzeby Zamawiającego wg asortymentu i w ilości wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

Opublikowany:
Wygasł: 2022-03-11

Drugie postępowanie na dostawę cukru.

Opublikowany:
Wygasł: 2022-03-03

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Realizacja projektu InPlaMed WŚ – Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego. Działanie 7.1 RPO WŚ na lata 2014-2020. Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zakładu Przyrodoleczniczego Oddział IV „Kąpiele Borowinowe”, na działce nr ewid. 125/5 z przeznaczeniem na Serwerownie.

Opublikowany:
Wygasł: 2022-03-05

Dostawa przetworów

Opublikowany:
Wygasł: 2022-03-03

Dostawa nici chirurgicznych i wosku kostnego

Opublikowany:
Wygasł: 2022-03-04

Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zakładu Przyrodoleczniczego Oddział IV „Kąpiele Borowinowe”, na działce nr ewid. 125/5 z przeznaczeniem na Serwerownie.

Opublikowany:
Wygasł: 2022-02-25

Dostawa Różnych Artykułów Spożywczych. Zamówienie realizowane będzie w dwóch częściach. Przedmiotem zamówienia w częśći 1 jest sukcesywna dostawa herbaty, kawy i kakao. Przedmiotem zamówienia w części 2 jest sukcesywna dostawa sucharów, herbatników i słodyczy.

Opublikowany:
Wygasł: 2022-02-24

Dostawa Tłuszczów Roślinnych

Opublikowany:
Wygasł: 2022-02-20

Dostawa cukru

Opublikowany:
Wygasł: 2022-01-20

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie zabezpieczeń p.poż. w Sanatorium "Marconi"

Opublikowany:
Wygasł: 2022-01-17

Drugie postępowanie na usługę medyczną w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej oraz prowadzenia banku krwi

Opublikowany:
Wygasł: 2022-01-17

ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH Z OBIEKTÓW "UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ" S.A.

Opublikowany:
Wygasł: 2022-01-15

DRUGIE POSTĘPOWANIE NA ODBIÓR I TRANSPORT DO MIEJSCA UNIESZKODLIWIANIA KOMUNALNYCH ODPADÓW Z OBIEKTÓW "UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ" S.A.

Opublikowany:
Wygasł: 2022-01-10

DOSTAWA WĘDLIN

Opublikowany:
Wygasł: 2021-12-31

Przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2021 i 2022 oraz sporządzenie sprawozdań z badań

Opublikowany:
Wygasł: 2021-11-30

DRUGIE POSTĘPOWANIE NA DOSTAWĘ JAJ KURZYCH


znalezionych: 850 na 43 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>