Archiwum przetargów

Opublikowany:
Wygasł: 2022-05-20

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ KORTÓW TENISOWYCH

Opublikowany:
Wygasł: 2022-04-21

Czwarte ogłoszenie o sprzedaży pojazdów - samochodu dostawczego

Opublikowany:
Wygasł: 2022-05-11

Dostawa materiałów biurowych i papieru do drukowania

Opublikowany:
Wygasł: 2022-04-30

Drugie postępowanie na dostawę tłuszczów roślinnych.

Opublikowany:
Wygasł: 2022-04-07

Trzecie ogłoszenie o sprzedaży pojazdów - samochodu dostawczego

Opublikowany:
Wygasł: 2022-04-21

Dostawa obłożeń pola operacyjnego

Opublikowany:
Wygasł: 2022-03-24

Drugie ogłoszenie o sprzedaży pojazdów - samochodu dostawczego

Opublikowany:
Wygasł: 2022-03-15

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania dokumentacji projektowej orazna jej podstawie- realizacja zadania polegającego na "Wykonaniu instalacji gazów medycznych dla 120 łóżek - w związku z COVID 19 w budynku Uzdrowiskowego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji "Krystyna" w bloku "C1" i "C" usytuowanym na działce 126/3 w Busku - Zdroju.

Opublikowany:
Wygasł: 2022-03-10

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów - samochodu dostawczego

Opublikowany:
Wygasł: 2022-03-24

Dostawa nabiału i produktów mleczarskich

Opublikowany:
Wygasł: 2022-06-08

Dostawa wyposażenia w pomieszczeniach medycznych i towarzyszących Szpitala Uzdrowiskowego Krystyna

Opublikowany:
Wygasł: 2022-02-22

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów

Opublikowany:
Wygasł: 0000-00-00

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów

Opublikowany:
Wygasł: 2022-06-11

KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO

Opublikowany:
Wygasł: 2022-03-11

Dostawa produktów zbożowych i makaronu.

Opublikowany:
Wygasł: 2022-03-11

Dostawa przypraw i różnych produktów spożywczych

Opublikowany:
Wygasł: 0000-00-00

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa przypraw i różnych produktów spożywczych na potrzeby Zamawiającego wg asortymentu i w ilości wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

Opublikowany:
Wygasł: 2022-03-11

Drugie postępowanie na dostawę cukru.

Opublikowany:
Wygasł: 2022-03-03

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Realizacja projektu InPlaMed WŚ – Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego. Działanie 7.1 RPO WŚ na lata 2014-2020. Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zakładu Przyrodoleczniczego Oddział IV „Kąpiele Borowinowe”, na działce nr ewid. 125/5 z przeznaczeniem na Serwerownie.

Opublikowany:
Wygasł: 2022-03-05

Dostawa przetworów


znalezionych: 822 na 42 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>